Kolejki w lunaparkach

Kolejka górska typu twisted

Do najważniejszych elementów kolejki górskiej typu twisted wykonywanej przez firmę Bolliger & Mabillard należą: pętle, korkociagi oraz kobry. Kolejka ta jest wyposażona w trzy pociągi. Każdy pociąg posiada osiem wagonów. Każdy wagon mieści po czterech pasażerów, którzy siedzą w jednym rzędzie. Dla dekoracji naprzodzie pociągu znajduje się dodatkowy wagon bez miejsc siedzących. Pociąg posiada obudowane boki. Ponadto pasażerowi są tutaj zabezpieczeni przed wypadnięciem za pomocą specjalnych blokad, które są zamykane od góry. Kolejnym typem kolejki, który wykonuje ta firma jest kolejka bezpodłogowa, czyli Floorless Coaster. Pociągi w tej kolejce nie posiadają podłóg. Do pociągu wsiada się za pomocą rozsuwanej podłogi znajdującej się na stacji. Boki pociągu są otwarte. Taki pociąg posiada od sześciu do ośmiu wagonów. Każdy wagon zabiera po cztery osoby, które siedzą w jednym rzędzie. Kolejki tego typu uzyskują większą prędkość niż kolejki typu twisted oraz posiadają większe przeciążenia. Do podstawowych elementów takiej kolejki należą: pętla, korkociąg, kobra, zero-g-roll oraz pętla nurkująca. Kolejną kolejką wybudowaną przez firmę Bolliger & Mabillard jest kolejka odwrócona, czyli Inverted Coaster. Pociagi w tego typu kolejce są podwieszone pod torem. To jest typowy element odróżniający ten typ od innych typów kolejek, jednakże od innych kolejek różni się jeszcze tym, ze posiada delikatne zaokrąglenie łączników, które łączą szyny oraz główną część toru.

Podobne

Inwersje w kolejkach górskich
W przypadku kolejek bez żadnych inwersji jako zabezpieczenie służą specjalne rączki, które są dociskane z góry na nogi lub też po prostu pasy. Natomiast w kolejkach z inwersjami znane są zabezpieczenia, które są zamykane z góry na ramiona. W niektórych jednak kolejkach, gdzie mamy do czynienia tylko z pętlami zdarza się, że nie ma żadnych zabezpieczeń, ponieważ działająca tutaj siła odśrodkowa utrzymuje pasażerów na miejscu. Kolejki górskie są w miarę bezpieczne, ale zdarzają się nieprzyjemne wypadki. Głównym prowodorem wypadków są błędy komputera albo też uszkodzenia mechaniczne. Zdarza się, ze do wypadków doprowadza także bezmyślność pasażerów kolejki górskiej. Do kolejki górskiej nie można wsiadać żując gumę, ponieważ grozi to uduszeniem się. Nie można także wsiadać do niej z ciężkimi przedmiotami, ponieważ taki przedmiot wypadając może kogoś zranić. Nie można także wsiadać do kolejki w okularach. Ponadto do kolejek górskich nie mogą wsiadać osoby cierpiące na choroby serca, choroby błędnika czy też...

Przeciążenia w kolejkach górskich
Maksymalne przeciążenia w kolejkach górskich nie przekraczają przeciążenia dodatniego o wartości 5,2 g oraz przeciążenia ujemnego o wartości minus 1,5 g. Przeciążenia poprzeczne wynoszą 0 g. Tor kolejek górskich jest tak wyprofilowany, żeby zmieniać przeciążenia poprzeczne na pionowe dodatnie. Najszybsze kolejki górskie, które są wyposażone w napęd hydrauliczny są w stanie rozpędzić się do 200 kilometrów na godzinę przez cztery sekundy. W ten sposób wywierają przeciążenie podłużne, czyli w tył. Zakres tego przeciążenia wynosi od 1 do 2 g. Przeciążenia podłużne w przód, czyli takie, które występują podczas hamowania nie są zbyt duże. Najkorzystniejszym hamowaniem jest hamowanie przy pomocy hamulców elektromagnetycznych z przeciążeniem rzędu 1 g. Podczas jazdy kolejką górską ważny jest także tak zwany zryw. Zrywem nazywa się czas, z jakim pociąg osiąga maksymalne przyspieszenie. Taka gwałtowność podczas hamowania może być niebezpieczna. Ponadto kolejnym ważnym elementem, który obniża przeciążenia na niektóre ważne narządy człowieka jest heartline. Jest to sposób...

Rodzaje i skutki przeciażeń
Przeciążenia pionowe, z którymi mamy do czynienia podczas jazdy kolejką wahają się od minus 1 g do 5 g. Przeciążenie o wartości minus 1 g sprawia, ze pasażer odczuwa ucisk w głowie oraz wrażenie wypadania z siedzenia. Przeciążenie o wartości 0 g jest stanem nieważkości, co sprawia, ze pasażer odczuwa uczucie lekkości. Przeciążenie o wartości 1 g, jest to przeciążenie, które człowiek odczuwa normalnie na co dzień. Przeciążenie 2 g daje wrażenie uczucia ciężkości, a luźne tkanki twarzy opadają, co daje jej obwisły wygląd. Przeciążenie o wartości 3 g sprawia, ze pasażer czuje się wgnieciony w siedzenie, a przeciążenie o wartości 4 g sprawia, że pasażer posiada uczucie dezorientacji, czyli poruszanie się jest praktycznie niemożliwe. Podczas przeciążenia 5 g krew bardzo szybko odpływa z mózgu, co sprawia, że człowiek zaczyna mieć zaburzenia widzenie. Zbyt długi okres trwania takiego przeciążenia sprawia, że może doprowadzić to do trwałych zaburzeń wzroku. Kolejne...

Kolejki górskie w Polsce
W Polsce znajduje się wiele miejsc, gdzie znajdziemy lunaparki, a w nich kolejki górskie. Największą polską kolejką górską jest Tic-Tac Tornado, która znajduje się w Śląskim Wesołym Miasteczku. Innymi dużymi kolejkami są: Jet Star w Łodzi, Tajfun we Władysławowie oraz Cyklon w Śląskim Wesołym Miasteczku. I tak w 2000 roku została otwarta kolejka górska Music Express w Śląskim Wesołym Miasteczku. Jej wysokość wynosi trzy metry, a prędkość 30 kilometrów na godzinę. Maksymalne przeciążenia wynoszą tutaj 1,3 g. Kolejka górska Blizzars również znajduje się na terenie Śląskiego wesołego miasteczka, a jej wysokość wynosi6,5 metra, a prędkość maksymalna wynosi 36 kilometrów na godzinę. Maksymalne przeciążenia wynoszą tutaj 2 g. Kolejka ta została otwarta w 2008 roku. Kolejka górska Cyklon znajdująca się w Śląskim Wesołym Miasteczku posiada wysokość o wartości 13,1 metrów, a jej prędkość wynosi 45 kilometrów na godzinę. Maksymalne przeciążenia wynoszą tutaj 2,5 g. Kolejka ta została otwarta w 2000 roku....